Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wykładowcy

< Dr. Salah Huwais, DDS

Dr Huwais jest wynalazcą techniki osseodensyfikacji (zagęszczania kości). Dr Huwais ukończył studia z dziedziny periodontologii i implantologii na University of Illinois w Chicago. Pełni funkcję adiunkta ds. klinicznych w Katedrze Periodontologii Studiów Podyplomowych na University of Illinois w Chicago oraz w Katedrze Periodontologii Studiów Podyplomowych na University of Pennsylvania. Dr Huwais prowadzi kursy w kraju i zagranicą dotyczące osseodensyfikacji oraz biomechanicznego opracowania kości, a także zabiegów periodontologicznych i implantologicznych. Jest członkiem zarządu Amerykańskiej Rady Periodentologicznej (American Board of Periodontology) oraz Amerykańskiej Rady Implantologii Stomatologicznej (American Board of Oral Implantology), otrzymał też nagrodę za badania
naukowe AAID Isaih Lew Research Award. Dr. Huwais wynalazł technologię wierteł Densah®.
Otrzymał nagrodę AAIDF, Isaih Lew Research Award /Członek Zarządu The American Board of Periodontology / Członek Zarządu The American Board of Implantology / Członek The American Academy of Implantology / Adiunkt uniwersytecki
University of Illinois, program studiów podyplomowych z dziedziny periodontologii
University of Pennsylvania, program studiów podyplomowych z dziedziny periodontologii / Wynalazca techniki osseodensyfikacji oraz technologii wierteł Densah®

 

 


 

Prof. dr hab. n. med.

Małgorzata Pietruska >


W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku asystenta i adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Tytuł profesora
otrzymała w 2013 roku. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, który współorganizowała w 2005 roku. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była kilkanaście razy nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką dwóch monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” oraz „Regeneracja tkanek przyzębia”, za które otrzymała nagrody dydaktyczne Ministra Zdrowia. Jest autorką
rozdziałów w następujących publikacjach książkowych: „Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego” oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Wchodziła w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: BMC Oral Health, Magazyn Stomatologiczny, e – Dentico, Stomatologia Estetyczna i Journal of Stomatology. Za wkład w rozwój implantologii była kilkukrotnie uhonorowana nagrodami Tytani Implantologii i Mentor Implantologii.


 

 <Prof. d r hab.

Jan Krzysztof Pietruski
Ukończył studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku, uzyskując w roku 1989 tytuł lekarza, a w 1992 lekarza dentysty . Specjalista protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił pracę doktorską, w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2019 roku został nominowany do tytułu profesora. Jest autorem i współautorem ponad stu pełnotekstowych publikacji
naukowych i doniesień zjazdowych, oraz pozycji książkowych: „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, „Atlas prac
protetycznych do pracy z pacjentem”, „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”, „Regeneracja tkanek przyzębia”, z których monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została przetłumaczona na język rosyjski i angielski oraz doczekała się trzech wydań w Polsce i za granicą. W 2021 roku wydał monografię „Okluzja w praktyce”. Za działalność naukową był wielokrotnie nagradzany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Prof. d r hab. Jan Pietruski prowadzi od wielu lat podyplomowe kursy dla lekarzy dentystów z zakresu implantoprotetyki, okluzji i kompleksowej rehabilitacji narządu żucia. W jego kursach uczestniczyło ponad 2500 lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Jest wykładowcą na konferencjach naukowych w Polsce i poza jej granicami. Jest członkiem założycielem i byłym prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, redaktorem naczelnym polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry, wchodzi w skład rad naukowych różnych czasopism stomatologicznych. Od blisko trzydziestu lat prowadzi w Białymstoku Praktykę Stomatologiczną specjalizującą się w kompleksowej rehabilitacji narządu żucia.


 

 

Marek Arcimowicz >

Fotograf, dziennikarz i projektant z zawodu. Fotograf magazynu NATIONAL GEOGRAPHIC Polska - od początku jego istnienia, czyli od roku 1999. Członek SONY Imaging Ambassadors, ściśle związany z tą marką od roku 2008.

Od czasu do czasu przewodnik, wykładowca akademicki. Zapalony alpinista i narciarz.

Pomysłodawca, założyciel i gospodarz festiwalu FotoCamp w Karkonoszach, nazywanego „fotograficznym Woodstock’iem”.

Urodził się w roku 1972, w Wałbrzychu. Ukończył Wydział Architektury i Urbanistyki Politechnice Wrocławskiej, gdzie doskonalił warsztat plastyczny m.in. pod okiem dr Leszka Malugi.

W latach 2014-2018 uczestniczył jako fotograf w projekcie KNKŚ - Martyny Wojciechowskiej. 

Początkowo jego zainteresowania fotograficzne skupiały się wokół architektury i sztuki użytkowej.  Później koncentrował się na aspektach dynamiki i ruchu w fotografii a następnie kondycją człowieczeństwa. W ramach międzynarodowej ekspedycji naukowej w roku 2012 wspiął się na niezdobyty wcześniej szczyt Tramen Tepui w Wenezueli plonem wyprawy było również odkrycie 3 nieznanych dotąd gatunków zwierząt. Uczestnicząc we wspólnych wyprawach wspinając się i fotografując niejednokrotnie współdziałał z elitą wspinaczy i alpinistów. Przez lata redaktor i "frontowy" fotograf Magazynu „Góry"”. 

Publikował na łamach wydawnictw książkowych (Znak, Stapis, Wydawnictwo Dolnośląskie,  Góry, Galaktyka, National Geographic) i prasy, m.in.: „National Geographic”, "NG Traveller", „Geo”, „Podróże”, „Focus”.

Jego prace były eksponowane na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, min. "Oczami Fotografów National Geographic", były też wielokrotnie w Polsce i w świecie.. Współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi w Polsce i za granicą, a także z  WWF i Amnesty International.

Uczestnik i organizator wypraw wspinaczkowych, eksploracyjnych i naukowych. 


 

< dr n. med. Jakub Lipski

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UM w Poznaniu. W 2022 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego,

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej oraz International Team for Implantology. Absolwent kierunku studiów podyplomowych European Master Degree in Oral Implantology na Uniwersytecie im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.


 

 

Joseph Choukroun >

 
Wynalazca i propadator technik PRF : L-PRF, A-PRF & i-PRF, S-PRF.
 
Założyciel i przewodniczący SYFAC – Międzynarodowego Sympozjum o
Czynnikach Wzrostu.
 
Specjalista chirurgii ogólnej, anestezjologii i leczenia bólu.
 
Absolwent medycyny na Uniwersytecie Montpellier, we Francji.
 
Autor wielu publikacji naukowych, wykładów i kursów praktycznych.
 
Właściciel prywatnej kliniki bólu w Nicei.

 

< prof. Marzena Dominiak

Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Członkini Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI. Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Obrona habilitacji w 2010 na Wydziale Lekarsko-Stomatologiczny Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2017 roku została Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. We wrześniu 2017 roku dołączyła do członków Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI.
Posiada ponad 90 certyfikatów za kursy szkoleniowe z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii z renomowanych ośrodków z Polski i zagranicy (Szwajcaria, Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy). Członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego (Rheinische-Friedrich-Wilhelms University Bonn, Niemcy; Ernst-Moritz-Arndt-Univeristy of Greifswald, Niemcy; Dentaurum®, Niemcy), doradczej Międzynarodowej Rady Naukowej Firmy Proctel&Gamble (Niemcy). Autorka ponad 150 publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych, redaktor 5
książek naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wygłosiła ponad 150 referatów. Była organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych Polsce, prowadziła liczne kursy szkoleniowe sygnowane przez Wydział Szkolenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego we Wrocławiu, CMKP, jak i firmy medyczne (np. MIP-Pharma, 3I Biomet, Quintessence Polska, Geistlich). Była kierownikiem i współwykonawcą
w sumie 27 projektów badawczych, w tym 12 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów badawczych. Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

 


 

Victor Koszewski >

Łączy biotechnologię z medycyną konwencjonalną i integracyjną. Jest biotechnologiem i orędownikiem medycyny integracyjnej, łączącej konwencjonalną opiekę medyczną z opartymi na dowodach terapiami uzupełniającymi. Wykorzystując swoją wiedzę biotechnologiczną, reprezentuje zindywidualizowane, skupione na pacjencie podejściu oparte na obszernych wywiadach z pacjentami, ocenach ich stylu życia oraz analizie przeszłych i aktualnych badań diagnostycznych. Kładzie nacisk na indywidualnie dostosowaną, zorientowaną na leczenie strategię i bierze pod uwagę unikalną historię zdrowia, garnitur genetyczny, wpływy środowiskowe i styl życia każdego pacjenta. Wykorzystuje swoją wiedzę do tworzenia spersonalizowanych zaleceń dotyczących planu profilaktyki i leczenia w oparciu o przewidywane reakcje lub ryzyko choroby, w tym konkretne zalecenia medyczne, interwencje lub suplementacje dla lekarza prowadzącego pacjenta. Wierząc w opiekę opartą na współpracy, ściśle współpracuje z naszym zespołem, lekarzem dentystą prowadzącym pacjenta i inni specjalistami, wspierając kompleksową opiekę zdrowotną nad pacjentami. Łącząc dobrze przebadane terapie konwencjonalne i komplementarne, zapewnia zalecenia dotyczące opieki dostosowane do indywidualnych potrzeb, zachęcając pacjentów do aktywnego
zaangażowania się w powrót do zdrowia.


 

Dr Leszek Bury
 
Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2014 roku
ukończył podyplomowe studia z zakresu implantologii. Wykonuje diagnostykę i
rehabilitację estetyczno-funkcjonalną rozległych i trudnych przypadków za
pomocą nowoczesnych technik i materiałów. Stale pogłębia swoją wiedzę i
umiejętności na kursach i szkoleniach z zakresu nowoczesnej protetyki, implantoprotetyki, chirurgii stomatologicznej oraz mikrochirurgii. Obecnie swoją uwagę skupia na minimalnie inwazyjnej chirurgii i implantologii oraz
autotransplantacji zębów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Implantologicznego oraz International Congres Of Oral Implantology. Prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów z zakresu autotransplantacji zębów.

Dr n. med. Adam Ziemlewski >

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wieloletni pracownik naukowy Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej macierzystej uczelni. Właściciel Kliniki Impladent MDC w Gdańsku, w której zajmuje się implantologią, chirurgią rekonstrukcyjną i ortognatyczną.Wykładowca oraz członek Rady Naukowej studiów podyplomowych European Master Degree in Oral Implantology na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Autor publikacji naukowych, wykładów i kursów praktycznych z implantologii, chirurgii i implantoprotetyki. Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.


 

< lek. dent Mateusz Stolarski 

W 2011 ukończył studia lekarsko-dentystyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od początku kariery zawodowej związany z chirurgią stomatologiczną, a od 2014 roku z implantologią. W 2015 otworzył jednostanowiskowy gabinet dentystyczny, a już 4 lata później, niskoinwazyjną i nowoczesną
klinikę z zapleczem szkoleniowym. Współzałożyciel naukowo-szkoleniowej organizacji o renomie międzynarodowej, Be Active Dentist. Trener ogólnopolskiego programu, promującego niskoinwazyjną stomatologię, „Klinika bez bólu”. Współautor tłumaczenia książki „Znieczulenie miejscowe w stomatologii”. Prowadzący autorskie szkolenie z zakresu chirurgii stomatologicznej „Chirurgia BASIC - Początki nowoczesnej chirurgii w Twoim gabinecie”. W 2022 roku ukończył z wyróżnieniem studia European Master Degree in Oral Implantology na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od 2023 roku pełni funkcję prezesa sekcji PTS EU Masters. Fan sportu i swoich dwóch córek.


 

lek. dent. Marcel Firlej > 

Studiował na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, który ukończył w 2013 roku. Obecnie pracuje w prywatnej klinice oraz w Klinice Wad Rozwojowych Twarzy na Uniwersytecie, gdzie wykonuje doktorat. Jest aktywnym wydawcą i badaczem klinicznym. Specjalizuje się w implantologii, stomatologii cyfrowej, zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego, kompleksowych rehabilitacjach protetycznych oraz stomatologii estetycznej.

 

< Dr n. med. Daniel Ciapiński

specjalizuje się w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz implantologii. Swoją wiedzę zdobywał na czołowych uczelniach medycznych zarówno w Polsce, jak i za granicą, co pozwoliło mu na rozwinięcie wiedzy i umiejętności w stomatologii. Jego edukację uzupełnia ukończenie renomowanych studiów podyplomowych „European Master Degree in Oral Implantology”. Dr Ciapiński wykorzystując swoje bogate doświadczenie, otworzył jedną z najnowocześniejszych klinik implantologicznych w Polsce – DENTRUM, zlokalizowaną w Katowicach. Przez lata swojej kilkunastoletniej praktyki, przeprowadził tysiące zabiegów, zarówno tych rutynowych, jak i wyjątkowo skomplikowanych, zawsze kierując się najnowszymi odkryciami w światowej stomatologii oraz inwestując w zaawansowane technologicznie urządzenia. Dzięki temu, pacjenci kliniki mogą cieszyć się ponadstandardowymi efektami leczenia.


 

   
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl